Ceny reklamy

Zde můžete shlédnout ceny reklamních kampaní podle velikost PageRanku a S-Ranku stránky, na níž se reklama zobrazí. Cena je pro jeden zpětný odkaz na dobu 1 měsíce (30 dní). Tyto ceny se nevztahují na odkazy prodané pomocí Výhodných balíčků. Z ceny odkazu v balíčku dostane majitel reklamní plochy poměrnou část 80%.
Ceny jsou dány pro reklamy zakoupené na reklamní mLink liště, pro Bloky reklam a Bannery si publisheři stanovují ceny sami.


Ceník mLink.cz

Ceny platné od 01.06.2009
Ceny před závorkou jsou pro inzerenty, v závorce pak platba pro publishery, ceny jsou v Kč.